Θυγατρικοί πίνακες

Κανένα νέο μήνυμα 1η & 2η Σεζόν [2011-2012]

Συζήτηση γύρω από τις 2 πρώτες σεζόν.

Κανένα νέο μήνυμα 3η Σεζόν [2013]

Συζήτηση γύρω από την 3η σεζόν.

Θυγατρικοί πίνακες: Περιλήψεις Επεισοδίων

Κανένα νέο μήνυμα 4η Σεζόν [2014]

Συζήτηση γύρω από την 4η Σεζόν.

Θυγατρικοί πίνακες: E01: Two Swords, E02: The Lion and the Rose, E04: Oathkeeper, E05: First of His Name

Κανένα νέο μήνυμα 5η Σεζόν [2015]

Συζήτηση γύρω από την 5η Σεζόν.

Συντονιστής: nirne

Κανένα νέο μήνυμα 6η Σεζόν [2016]

Συζήτηση γύρω από την 6η Σεζόν.

Συντονιστής: nirne